Menu Zavřeno

Služby

Spolupráce

V případě zájmu o využití činnosti občanského sdružení se prosím obraťte na e-mail: pcherskemaminky@seznam.cz.

Poradenství

Pcherské maminky Vám nabízejí pomoc při řešení problémů vašich dětí formou konzultací:

  • výukové obtíže
  • „dys“ problémy (dyslexie,dysortografie, dysgrafie…)
  • ADHD,ADD (lehké mozkové dysfunkce)
  • školní zralost

Pro ulehčení domácí přípravy na vyučování formou hry nabízíme odborné publikace, pracovní listy, pomůcky.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: pcherskemaminky@seznam.cz.

Službu zajišťuje odborník.

Dobrovolnictví

Pokud máte zájem pomáhat a dostatečné časové možnosti, přijďte mezi nás a staňte se jedním z našich dobrovolníků. Staňte se lektory námi pořádaných kurzů a zájmových kroužků nebo svojí činností jakkoli napomáhejte chodu naší organizace! Pokud máte chuť pomoci potřebným, ale nedisponujete dostatkem časových možností, můžete podpořit naši organizaci finančně. Výše příspěvku nebo chcete-li daru je zcela na Vašem uvážení.